top of page

Terapötik Kart Setlerinin Danışma Sürecinde Kullanımı

Bu haftaki yazımızda terapötik kart setlerinin danışma süreçlerindeki işlevlerinden bahsedeceğiz. Terapötik kart setleri çeşitli sanatçıların yaptığı resimler, soyut formlar, manzaralar, ilişki grafikleri, kelimeler ve siluetlerden oluşmaktadır. Bu kart setlerinin içeriğindeki resimler ve görseller çeşitli yaş gruplarına göre değişmektedir. Kartlardaki resimler ise tedavide kullanılabilen, gözlemlenebilen ve işlenebilen görsel uyaranlardır. Bu kartlar sözlü olarak dile getirilen sorunları ele almak amacıyla danışma sürecine görsel bir alan ekler. Bu alan, hem danışmana hem de danışana tartışılan konularla ilgili yeni yönleri keşfetme imkânı tanımaktadır. Terapötik kartları yorumlamanın doğru veya yanlış yollarının olmadığının danışana hatırlatılması önemlidir. Terapötik kartlar bir ifade aracıdır. Bu kartları danışma sürecinde uygulamak, danışanların hayatlarını idame ettirmede karşılaştıkları sorunlarla uğraşırken yaratıcılık, esneklik ve merakı kullanmaya teşvik etmeyi amaçlamaktadır.

Metaforlar, işaretler ve imgeler bilinçdışının “konuşmasına” yardımcı olur ve danışanlar gizli kalmaya zorlanan yanlara bakabilir. Bu kazanımı elde etme ise danışanın bilinçdışının özelliklerini dışarıdaki nesnelere atfettiği projeksiyon yoluyla olur. Genel olarak terapötik kartlar, danışma sürecinde diyaloğu geliştirmek, ilişki kurmak ve karşılıklı güven duygusunu oluşturmak ve danışanın çatışma ve stres durumlarının açığa çıkması için kullanılır. Danışma süreci içerisinde danışanlar, yaşadıkları zorlayıcı yaşam olayları nedeniyle duygu ve düşüncelerini ifade etmekte zorlanabilmektedir. Terapötik kartlar bu gibi durumlarda danışanların iç dünyasına bir pencere açar; resimli kartlara yönelik çağrışımsal tepkiler, çocukluk anıları üzerine düşünmeyi, bastırılmış deneyimleri hatırlamayı ve engellenmiş duyguları serbest bırakmayı mümkün kılar.Terapötik kartlarda yer alan metaforların yorumları tamamen bakan kişinin gözünden olduğundan, aynı kart farklı kişilerde farklı tepkileri tetikleyebilir. Danışma sürecinde danışan, rastgele bir kart seçip o kartı gözlemlerken, danışman danışanın terapötik karta verdiği anlama göre bir diyalog başlatır. Böylece, yavaş yavaş sessizliğin kesintiye uğradığı diyalog kurulur. Bu konuda Terapötik Kaynaklar Çalışma Merkezi’nden Landau ise şöyle demektedir: ‘Danışmanlar seçilen karttan danışana ne olacağını yorumlamaya çalışırsa kartların kullanımı zayıflayacaktır. Kişinin kendisi kartları anlatan ve yorumlayan kişidir. Danışman ise bu yorumu dinleyen ve bütünü analiz eden kişidir.’Referanslar:

· Dr. Ayalon Ofra & Bibi Siso-Ayalon - Metaphoric Cards An effective tool in therapy

· Dr. Ayalon Ofra - A New Method For Dealing With Crisis and Healing the Trauma

· Gali Salpeter - Therapeutic Value of Projective Cards

· La Nacion - New Tendency in Therapy: Magical Cards Instead of the Couch

61 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör
bottom of page